wtorek, 9 lutego 2016 roku
wyszukaj

Aktualności

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE „E” UPRAWNIAJĄCE DO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DO 1 KV

Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej zaprasza na bezpłatne szkolenie w ramach Programów skierowanych do osób spoza społeczności akademickiej.

Szkolenia i kursy adresowane są do osób chcących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i są skierowane do osób pracujących w przedsiębiorstwach, szkolnictwie oraz bezrobotnych.

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE „E” UPRAWNIAJĄCE DO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DO 1 KV

Uczestnictwo w kursie jest całkowicie BEZPŁATNE

Termin rekrutacji :

24.01.2012 (od godz. 10:00) - 03.02.2012 (do godz. 14:00)

Liczba uczestników w jednym kursie – 36 osób

Liczba godzin dla uczestnika w jednym kursie – 50 godzin, w tym:

- liczba godzin wykładów w ramach jednego kursu – 40 godzin

- liczba godzin laboratoriów w ramach jednego kursu – 10 godzin

Liczba grup laboratoryjnych – 6

Liczba osób w grupie laboratoryjnej – 6

Terminarz wstępny kursu: 13.02.2012 – 29.03.2012

poniedziałek czwartek

1. 13.02.2012 r., 16.02.2012 r. – wykłady czterogodzinne

2. 20.02.2012 r., 23.02.2012 r. – wykłady czterogodzinne

3. 27.02.2012 r., 01.03.2012 r. – wykłady czterogodzinne

4. 05.03.2012 r., 08.03.2012 r. – wykłady czterogodzinne

5. 12.03.2012 r., 15.03.2012 r. – wykłady czterogodzinne

6. 19.03.2012 r., 20.03.2012 r., 22.03.2012 r. – laboratoria trzy- lub czterogodzinne

7. 26.03.2012 r., 27.03.2012 r., 29.03.2012 r. – laboratoria trzy- lub czterogodzinne

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 16:05.

Miejsce szkolenia: Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej,

ul. Wiejska 45D, 15-351 Białystok

Zasady rekrutacji na szkolenie – w skrócie:

Rekrutacja rozpoczyna się 24 stycznia 2012 od godz. 10:00 - od tej chwili będzie aktywny elektroniczny formularz rekrutacyjny (dostępny na bieżącej stronie w zakładce FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY). O kolejności na liście kandydatów decydować będzie moment wpłynięcia do Biura Projektu tego wypełnionego formularza w wersji elektronicznej. Następnie trzeba pobrać wymagane dokumenty (dostępne są jako załączniki w formacie Worda na dole tej strony). Po ich wypełnieniu i podpisaniu należy dostarczyć je osobiście lub przez pocztę do Biura Projektu (Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A (Budynek Rektoratu – pierwszy od strony ulicy Wiejskiej) pokój nr 17 (w części B), 15 - 351 Białystok, tel. 85 746 91 68) do piątku 03 lutego 2012 do godz. 14:00. Dodatkowo należy dostarczyć kserokopię obu stron dowodu osobistego. W przypadku dokumentów w wersji papierowej liczy się data ich wpłynięcia do Biura Projektu, a nie data stempla pocztowego. Proszę nie przynosić dokumentów na Wydział Elektryczny.

Szczegółowy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa znajduje się na dole tej strony w załączniku Regulamin uczestnictwa w kursach.

Szczegółowych informacji udzielają:

Biuro Projektu – miejsce składania dokumentów:
Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, pok. 17
tel. (85) 746-91-68
e-mail: wiemywiecej(+)pb.edu.pl

Koordynator szkoleń Wydziału Elektrycznego:
dr inż. Norbert Litwińczuk
Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny
ul. Wiejska 45D, 15-351 Białystok, pok. 305
e-mail: we.szkolenia(+)pb.edu.pl
www.teleinfo.pb.edu.pl/szkolenia

Opiekun merytoryczny szkolenia:
dr inż. Robert Sobolewski,
Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny
ul. Wiejska 45D, 15-351 Białystok, pok. 121
e-mail: robsob(+)pb.edu.pl

data publikacji: 2012-01-19 autor: Marcin Rodzianko


Sonda

Czy uważasz projekt za dobrą incjatywę ?

Sonda
  1. tak
  2. nie
  3. nie mam zdania
zobacz wyniki


Kapitał Ludzki Politechnika BiałostockaWyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku Unia Europejska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


© 2010 Politechnika Białostocka, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku


webcreo.pl | interaktywne rozwiązania
(X)

loading